48x

€50,-

Per PT sessie

Dit wil ik!

24x

€55,-

Per PT sessie

Dit wil ik!

12x

€57,50

Per PT sessie

Dit wil ik!

Tarieven Diëtetiek

Intake

€120,-

(inclusief indirecte tijd uitwerken behandelplan)

Dit wil ik!

Vervolg 30 min

€30,-

Per sessie

Dit wil ik!

Vervolg 15 min

€15,-

Per sessie

Dit wil ik!

Tarieven Orthomoleculair Consult

EMB-test

€249,50

Inclusief intake, vervolgconsult, uitgebreid behandelplan en voorbeeld dagmenu’s

Dit wil ik!

Los intake consult 

€65,-

45 minuten

Dit wil ik!

Los vervolgconsult 

€45-

30 minuten

Dit wil ik!

Tarieven losse schema’s

Voedingsschema

€60,-

Eenmalig

Dit wil ik!

Trainingsschema

€60,-

Eenmalig

Dit wil ik!