Diëtetiek consulten

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (Let op, deze vallen echter wel onder het eigen risico). In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. 

Fit by Stella heeft bewust geen contracten met zorgverzekeringen. dit omdat zorgverzekeringen allerlei eisen stellen, waaronder het uitwisselen van cliëntgegevens. Fit by Stella vindt het belangrijk dat deze gegevens privé blijven.

Heb je een factuur van mij ontvangen en valt dit onder dieetadvies? Dan kan je deze zelf indienen bij de verzekering. De kosten van diëtetiek zijn vastgesteld en opgenomen in de Zorgwijzer. Hier baseren zorgverzekeringen de vergoeding op en zijn ook mijn tarieven deels op gebaseerd. Let op, dit is minimale vergoeding. Het kan dus ooit voorkomen dat je niet het volledige bedrag vergoedt krijgt. Controleer dit van tevoren goed bij de verzekering! 

Prijzen van Fit by Stella zijn gebaseerd op directe én indirecte tijd, dit laatste is tijd die ik nodig heb om mijn consulten voor te bereiden en eventuele voedingsadviezen uit te werken. Samen met jou zal ik altijd de beste oplossing kiezen. Ik ben er tenslotte om je te helpen! 

Fit by Stella staat officieel ingeschreven bij de KvK. Daarnaast is het voor mijn beroepsgroep van belang je aan te melden bij een aantal verenigingen en registers. Zo is Fit by Stella aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en het Kwaliteitsregister Paramedici. Doordat Fit by Stella hierbij aangesloten is, is dit een extra waarborging van kwaliteit voor jou als cliënt.

Contractvrij diëtist

Met het beginnen van mijn eigen praktijk heb ik ook de bewuste keuze gemaakt om contractvrij te gaan werken. Dit betekent dat ik niet met zorgverzekeraars gecontracteerd ben. 

Contractvrije diëtist? Wat betekent dit voor mij als cliënt?

Aan het werken als contractvrij diëtist zitten een zowel voordelen als nadelen, voor mijzelf en de cliënt. Toch heb ik hier voor gekozen en dit is waarom;

  1.  Ik wil graag mijn eigen keuzes kunnen maken in begeleiding en praktijkvoering en wil me niet hoeven afvragen of dit wel strookt met ideeën van een bepaalde verzekeraar. Geen inmenging.
  2. Ik hecht veel waarde aan de privacy van mijn cliënten. Op deze manier weet ik zeker dat er geen persoonlijke en/of gevoelige informatie wordt doorgespeeld aan verzekeraars.
  3. Ik besteed mijn tijd liever aan vakinhoudelijke zaken als nascholingen en intervisies dan aan administratieve rompslomp naar een verzekeraar toe. Dit betekent doorgaans ook dat ik meer tijd voor mijn cliënten heb.
  4. Als laatste heb je als cliënt ook veel meer zicht in wat er precies gedeclareerd wordt en wat je eventueel zelf verschuldigd bent. Transparantie in behandeling en kosten.

Goed om te weten

Als cliënt en behandelaar hebben we in dit geval niet alleen een behandelrelatie, maar ook een financiële relatie. Dit klinkt allemaal een beetje heftig misschien, don’t worry, is het niet 

Als je bij mij op consult bent geweest, betaal je voor de betaalde dienst en krijg je achteraf een factuur per mail gestuurd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de verzekering. Heb je een restitutiepolis, dan vergoed de verzekeraar vaak alles. Bij een naturapolis vergoed de verzekeraar het bedrag voor 0%, 60%, 80% of 100%.  Maar bel voor de zekerheid van tevoren even met jouw verzekering.

Een gecontracteerde diëtist lijkt in het eerste opzicht misschien goedkoper, maar vergis je niet. Voor een diëtistisch consult wordt altijd eerst het eigen risico aangesproken, ook bij een gecontracteerde diëtist. Daarnaast rekent een gecontracteerde diëtist vaak ook nog administratietijd. Deze worden dan achteraf gefactureerd naar de verzekeraar, bovenop de gehouden consulten. En die komen bij jou, de cliënt, terecht. Bij een contractvrije diëtist zit dit bij de prijs voor een consult inbegrepen.

Ik hou van helderheid, zekerheid en kundigheid en dat hoop ik hiermee uit te dragen naar mijn cliënten.

 

Klik hier voor de Algemene voorwaarden – privacyverklaring