Gediplomeerd diëtist
Orthomoleculair therapeut
Darm-huid specialist
Holistische aanpak

Diëtetiek

Diëtetiek consulten

Bent u opzoek naar een diëtist in de omgeving van Nuenen? Fit by Stella staat officieel ingeschreven bij de KvK. Daarnaast is het voor mijn beroepsgroep van belang je aan te melden bij een aantal verenigingen en registers. Zo is Fit by Stella aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en het Kwaliteitsregister Paramedici. Doordat Fit by Stella hierbij aangesloten is, is dit een extra waarborging van kwaliteit voor jou als cliënt.

Neem contact op

Verzekering en vergoeding

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (Let op, deze vallen echter wel onder het eigen risico). In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.

Fit by Stella heeft bewust geen contracten met zorgverzekeringen. dit omdat zorgverzekeringen allerlei eisen stellen, waaronder het uitwisselen van cliëntgegevens. Fit by Stella vindt het belangrijk dat deze gegevens privé blijven

Heb je een factuur van mij ontvangen en valt dit onder dieetadvies? Dan kan je deze zelf indienen bij de verzekering. De kosten van diëtetiek zijn vastgesteld en opgenomen in de Zorgwijzer. Hier baseren zorgverzekeringen de vergoeding op en zijn ook mijn tarieven deels op gebaseerd. Let op, dit is minimale vergoeding. Het kan dus ooit voorkomen dat je niet het volledige bedrag vergoedt krijgt. Controleer dit van tevoren goed bij de verzekering!

Contractvrij diëtist

Met het beginnen van mijn eigen praktijk heb ik ook de bewuste keuze gemaakt om contractvrij te gaan werken. Dit betekent dat ik niet met zorgverzekeraars gecontracteerd ben.

Contractvrije diëtist? Wat betekent dit voor mij als cliënt?

Aan het werken als contractvrij diëtist zitten een zowel voordelen als nadelen, voor mijzelf en de cliënt. Toch heb ik hier voor gekozen en dit is waarom;

  1.  Ik wil graag mijn eigen keuzes kunnen maken in begeleiding en praktijkvoering en wil me niet hoeven afvragen of dit wel strookt met ideeën van een bepaalde verzekeraar. Geen inmenging.
  2. Ik hecht veel waarde aan de privacy van mijn cliënten. Op deze manier weet ik zeker dat er geen persoonlijke en/of gevoelige informatie wordt doorgespeeld aan verzekeraars.
  3. Ik besteed mijn tijd liever aan vakinhoudelijke zaken als nascholingen en intervisies dan aan administratieve rompslomp naar een verzekeraar toe. Dit betekent doorgaans ook dat ik meer tijd voor mijn cliënten heb.
  4. Als laatste heb je als cliënt ook veel meer zicht in wat er precies gedeclareerd wordt en wat je eventueel zelf verschuldigd bent. Transparantie in behandeling en kosten.
Met mij aan de slag?

Neem contact
met mij op